top of page

Projekt Kaspar

Projekt Kaspar jest wyrazem chęci przybliżenia współczesnemu teatrowi ważnych społecznych i eknomicznych problemów, obecnych we  współczesnej Europie.  Wskazuje on na sens rozwoju innowacyjnej sztuki w oparciu o artystyczne pryncypia oraz badania.  Prowadzi do wrażliwego społecznie i istotnego  dla szerokiej publiczności wniosku o edukacyjnym  i podnoszącym  świadomość charakterze. Projekt ten jest wspierany przez unijny program Kreatywna Europa. Jego organizatorem jest grecki Teatr  LabIllusions, zaś partnerami są: Teatro dei Venti (Włochy), Teatr Biuro Podróży (Polska), Fusion of Arts (Rumunia) i Grecja (PRISMA). Projekt rozpoczął się 1 listopada 2019. Zakończy się 31 października 2021.

 

Cele

Celem projektu jest wkład w odnowienie dziedzictwa europejskiego teatru plenerowego, którego  obecność w kulturze wielu europejskich krajów od czasów średniowiecza jest niepodważalna. Umożliwi on także profesjonalnym aktorom, studentom i amatorom partycypację w różnych formach działań performatywnych wychodzących poza konwencjonalne formy teatru. Włączy improwizację i techniki teatru plenerowego w metodę tworzenia spektaklu.

Jego nie mniej istotnym celem jest również społeczne przesłanie, którego treścią jest wiedza dotycząca społeczności niepełnosprawnych, imigrantów/uchodźców, bezdomnych, więźniów i byłych więźniów, mierzących się z wykluczeniem i marginalizacją.

 

Działania

 

Spektakl Maszyna Kaspar

Głównym celem projektu jest realizacja plenerowego spektaklu „Maszyna Kaspar”, który pokazywany będzie w przestrzeniach publicznych np. w opuszczonych budynkach przemysłowych, kamieniołomach, nabrzeżach portowych, obozach dla uchodźców czy w innych „nieteatralnych” warunkach. W spektaklu zostaną wykorzystane fragmenty utworu „Wołanie o pomoc” Petera Handke, jak również fragmenty jego sztuk: „Kaspar” i „Publiczność zwymyślana”. Materiał literacki zostanie uzupełniony prawdziwymi historiami ludzi , którzy doświadczyli społecznego wykluczenia, zebranymi podczas badań terenowych. Przedstawienie ma charaktermultimedialny. Udział w nim biorą aktorzy profesjonalni i reprezentanci wykluczonych społeczności. Spektakl jest nie tylko wyrazem frustracji, ale także budowaniem nadziei i badaniem możliwościteatru partycypacyjnego. „Maszyna Kaspar” zostanie pokazana dwukrotnie w Atenach w 2020, a następnie w Modenie we Włoszech i w Poznaniu w Polsce.

Badania

Ich celem jest przede wszystkimprzegląd historii teatru– geneza i rozwój teatru plenerowego (ulicznego) w Europie od średniowiecza do współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku Grecji, Włoch, Polski i Rumunii. Jak również pokazanie znaczenia uczestnictwa widzów iużycie improwizacjiw spektaklach granych w przestrzeni publicznej. Badania terenowe polegać będą na przeprowadzeniu 20 wywiadów z osobami doświadczającymi społecznego wykluczenia w Grecji, Włoszech, Polsce i Rumunii. Wywiady są zbiorem osobistych historii i staną się częścią scenariusza „Maszyny Kaspar” oraz przedmiotem  wystawy.

 

Wystawa

Wystawa pt. „Wołanie o pomoc” podkreśla metaforyczny charakter spektaklu „Maszyna Kaspar” akcentowany przez twórców. Stymuluje ona dialog między osobistymi historiami zebranymi w wywiadach, a wybranymi artefaktami. Zostanie wzbogacona przez audiowizualne materiały z przedstawienia. Wystawa jest poszerzona o wydarzenia towarzyszące, takie jak: wykłady, oprowadzanie z przewodnikiem, warsztaty dla dzieci, wycieczki szkolne oraz happeningi teatralne, taneczne, muzyczne, których celem jest szersze przybliżenie tematu zwiedzającym. Wystawa pokazana będzie w Atenach, Modenie, Poznaniu i Lugoj.

 

Pakiet edukacyjny dla szkół – bądź uważny!

Pakiet ma na celuprzybliżeniedzieciom i młodzieży dziedzictwa teatru plenerowego orazkwestię społecznego wykluczenia. Metodologia praktycznego szkolenia zostanie uzupełniona poprzez prezentację audiowizualnych materiałów, pochodzących z innych działań w ramach projektu. Głównym działaniem jest wspólnazabawa w konstruowanie marionetki- symbolicznego Kaspara z odpadów przeznaczonych do recyklingu.

 

Międzynarodowy warsztat

Projekt zakończy się międzynarodowym warsztatem odbywającym się w Rumunii, uzupełnionym poprzez prezentację fragmentów z przedstawienia „Maszyna Kaspar”. Zostaną także pokazanemateriały pokazującymi przebieg wszystkich działań w ramach projektu.

 

 

Tworzenie…

Historia powstawania wszystkich elementów projektu krok po kroku, na wszystkich jego etapach będzie zarejestrowana i pokazana w formie dokumentalnego zapisu.

 

Partnerzy projektu

LabIllusions

Kontakt: Nikos Chatzipapas, Dyrektor nikoschatzipapas@gmail.com

Yperidou 9, Nea Smyrni, Ateny 17124, Grecja

Teatr Biuro Podrozy

Kontakt: Marta Strzalko, Prezes teatrbiuropodrozy@gmail.com

Kossaka 3/9, Poznan 60-759, Polska

Teatro dei Venti A.P.S.
Kontakt: Stefano Te, Dyrektor  stefano.te31@gmail.com

Via San Giovanni Bosco 150, Modena 41121, Włochy

PRISMA- Centre for Development Studies

Kontakt: Fouli Papageorgiou, Dyrektor foulipapageorgiou@prismanet.gr

17 Empedocleous Str., Ateny 11635, Grecja

Association Fusion of Arts

Kontakt: Flavia Rosana Capraru, Prezes fladea3@yahoo.it

Association Fusion of Arts

Kontakt: Flavia Rosana Capraru, Prezes fladea3@yahoo.it

Bucegi nr.21 ap.2 Lugoj 305500, Rumunia

bottom of page